Dispunem de toate certificările necesare, astfel aveți siguranța și încrederea în rezultate.

Toate acțiunile, activitățile și serviciile noastre sunt complet în concordanţă cu legislația europeană; astfel că prin colaborarea cu Martelli Europe aveți garanția unui serviciu de calitate.

CERTIFICARE

Sistem de management al calității certificat conform ISO 9001: 2015 - Martelli Europe este certificată ISO 9001, privind managementul calităţii.

ISO 9001 are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor organizaţiei, orientarea către client şi evaluarea satisfacţiei acestuia, precum şi angajamentul managementului superior pentru o îmbunătăţire continuă, definirea clară a responsabilităţilor şi autorităţilor, comunicarea internă şi externă îmbunătăţită, utilizarea mai eficientă a resurselor şi reducerea costurilor de neconformitate, creşterea credibilităţii şi a încrederii în calitatea produselor / serviciilor oferite.
Sistem de management al mediului certificat conform ISO 14001: 2015 - Martelli Europe este certificată ISO 14001, privind protecţia mediului.

ISO 14001 este un standard internaţional care instituie o serie de reguli şi obligaţii pentru companii, menite a reduce impactul activităţii acestora asupra mediului. Aceste obligaţii sunt referitoare la emisii şi imisii în aer, ape uzate, deşeuri etc. Sistemul de management de mediu constituie un instrument util, care permite firmei să controleze impactul activităţilor, produselor, serviciilor sale asupra mediului înconjurator.

Sistem de management al sănătății și securitatii in munca certificat conform ISO 45001 : 2018 - Martelli Europe este certificată ISO 45001 - sănătatea şi securitatea în muncă.

ISO 45001:2018 reprezintă un set de reguli pentru organizaţiile care doresc un control mai bun asupra riscurilor profesionale. Acesta a fost conceput pentru a completa sistemele de management al calităţii şi respectiv de mediu şi se bazează pe cerinţe explicite pentru o gestionare cat mai eficientă a riscurilor profesionale şi crearea unei culturi de prevenire în rândul angajaţilor. Implementarea şi certificarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii profesionale constituie un instrument eficace pentru organizarea şi concentrarea eforturilor companiei în vederea unei mai bune controlări şi gestionări a riscurilor profesionale (accidente, incidente şi boli profesionale) şi a îmbunătăţirii considerabile a performanţelor profesionale.

Oeko-Tex Standard 100 - Martelli Europe este certificata Oeko-Tex Standard 100.

Oeko-Tex înseamnă „Încredere în textile” și este un sistem de certificare folosit în întreaga lume pentru materii prime, produse intermediare și produse textile finite în toate etapele de prelucrare, precum și pentru accesoriile utilizate în acest domeniu. Pot fi certificate fire brute și vopsite, țesături, tricotaje, materiale textile și accesorii (nasturi, fermoare, ațe pentru cusut), etc.

Pentru a obține o certificare OEKO-TEX® STANDARD 100, materialul textil trebuie să fie lipsit de peste 100 de substanțe cunoscute a fi dăunătoare pentru sănătatea umană. Standardul ia în considerare următoarele:
– Reglementări legale, cum ar fi interzicerea coloranților AZO, formaldehidă, pentaclorofenol, cadmiu, nichel etc.;
– Alte substanțe chimice dăunătoare care nu sunt încă reglementate legal;
– Cerințele din anexele XVII și XIV ale Regulamentului European pentru Produse Chimice REACh, precum și lista de candidați ECHA SVHC;
– Cerințe din Legea SUA pentru îmbunătățirea siguranței produselor de consum (CPSIA) privind plumbul;
– Numeroase clase de substanțe relevante pentru mediu.

GOTS (Global Organic Textile Standard) - Martelli Europe este certificata GOTS.

Standardul Global Organic Textile (GOTS) este standardul mondial de prelucrare a textilelor atunci când vine vorba de fibre organice. Definește criterii de mediu la nivel înalt de-a lungul întregului lanț de aprovizionare de textile organice și necesită respectarea criteriilor sociale. Pentru a primi certificat GOTS, toate aporturile chimice  trebuie să îndeplinească un set de criterii de mediu și toxicologice, împreună cu planul de tratare a managementului apelor reziduale pentru orice prelucrare umedă implicată.

Un produs textil care poartă eticheta GOTS „organic” trebuie să conțină minimum 95% fibră organică certificată. În cazul în care un produs care poartă eticheta GOTS „fabricată cu organic” trebuie să conțină minimum 70% fibre organice certificate.
Certificarea GOTS acoperă întregul proces textil. De asemenea, include practici de muncă echitabile și asigurarea că nu există substanțe toxice cunoscute utilizate ca parte a procesului de fabricație. 

GRS (Global Recycled Standard) - Martelli Europe este certificata conform standardului international GRS.

GRS (Global Recycled Standard) - Martelli Europe este certificat în conformitate cu standardul internațional GRS. GRS este destinat să răspundă nevoilor companiilor care doresc să verifice conținutul reciclat al produselor lor (atât finite, cât și intermediare) și să verifice practicile sociale, de mediu și chimice responsabile în producția lor. Obiectivele GRS sunt de a defini cerințele pentru a asigura o revendicare precisă a conținutului și condiții bune de muncă și pentru a reduce la minimum impactul nociv asupra mediului și a substanțelor chimice. 

OCS (Organic Content Standard) - Martelli Europe este certificat în conformitate cu OCS.

Standardul de conținut organic (OCS) este un standard voluntar a organizatiei Textile Exchange pentru urmărirea și verificarea conținutului materialelor cultivate organic într-un produs final. Standardul verifică prezența și cantitatea de material organic într-un produs final și  se aplică oricărui produs nealimentar care conține intre 5-100% material organic.

RCS (Recycled Claim standard) - Martelli Europe este certificat în conformitate cu standardul internațional RCS

RCS verifică prezența și cantitatea de material reciclat dintr-un produs final. Acest lucru se întâmplă prin verificarea intrărilor și a lanțului de custodie de la o terță parte. Aceasta permite o evaluare și o verificare independentă transparentă, consecventă și cuprinzătoare a afirmațiilor privind conținutul de materiale reciclate asupra produselor. RCS poate fi folosit ca un instrument business-to-business pentru a oferi companiilor mijloacele necesare pentru a se asigura că vând produse de calitate și primesc ceea ce plătesc. De asemenea, este folosit ca o modalitate de a asigura o comunicare corectă și onestă cu consumatorii. 

RTX Chemical Sustainability Management Systems® - S.C. Martelli Europe S.R.L. a demonstrat capacitatea de a funcționa în conformitate cu Protocolul RTX Chemical Sustainability Management Systems pentru sustenabilitatea producției de textile și îmbrăcăminte

Protocolul impune adoptarea unor proceduri standard pentru achiziționarea de produse chimice, compatibilitatea și trasabilitatea depozitării și producției în condiții de repetabilitate, in ceea ce privește obiectivele programului ZDHC de descărcare zero a substanțelor chimice periculoase. De asemenea, Protocolul include un plan de control analitic aplicat produsului, procesului și aspectelor de mediu pentru a confirma conformitatea cu standardul de sustenabilitate aplicabil.

Sistem de management al răspunderii sociale certificat conform SA 8000: 2008 - S.C. Martelli Europe S.R.L. a fost certificată SA 8000, privind responsabilitatea socială.
SA 8000 reprezintă un standard internaţional aplicabil tuturor domeniilor de activitate, bazat pe convenţiile ILO, ONU şi pe legile naţionale, menit sa creeze proceduri comune de cuantificare a conformităţii cu măsurile de protecţie socială, precum: interzicerea muncii cu copii, a muncii la negru, a muncii forţate sau obligatorii, adoptarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, orele de muncă, drepturile salariale, libertatea de asociere şi negociere colectivă, procedurile privind soluţionarea cererilor, sugestiilor de îmbunătăţire, a reclamaţiilor şi plângerilor angajaţilor etc. Scopul fundamental al SA8000 este de a îmbunătăţi condiţiile de muncă din cadrul unei organizaţii.